انتشارات بین المللی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز

انتشارات بین المللی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز

معرفی انتشارات بین المللی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز Lippincott Williams & Wilkins انتشارات بین المللی لیپینکات ویلیامز و ویلکینز چیست؟ انتشارات بین المللی Lippincott Williams & Wilkins که به اختصار LWW نیز نامیده می شود یک ناشر پیشرو و بین المللی در علوم پزشکی و پیراپزشکی است و دارای اعتبار بالایی در زمینه نشر کتاب ها و […] مطالعه کامل