انجمن شیمی آمریکا

انجمن شیمی آمریکا

آشنایی با انتشارات انجمن شیمی آمریکا American Chemical Society (ACS) انجمن شیمی آمریکا چیست؟ انجمن شیمی آمریکا بزرگترین انجمن علمی و حرفه ای در زمینه علوم شیمی در سطح دنیا است که دفتر مرکزی آن در واشنگتن در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این انجمن به منظور فعالیت های علمی در زمینه علوم شیمی تاسیس […] مطالعه کامل