نرم افزار مدیریت پروژه کلیک آپ

نرم افزار مدیریت پروژه کلیک آپ

  معرفی نرم افزارکلیک آپ  کلیک آپ ClickUp یک برنامه مدیریت کارها و پروژه ها است. شعاری در صفحه اصلی این نرم افزار نوشته شده است:”یک برنامه به جای همه برنامه ها!” یک پلتفرم واحد که برای مدیریت هر نوع کاری طراحی شده است. با کمک این برنامه می توانید منابع موجود خود (کارها، خدمات، […] مطالعه کامل