آشنایی با مقالات داغ و پر استناد در وب آو ساینس

آشنایی با مقالات داغ و پر استناد در وب آو ساینس

مقدمه: مقالات پژوهشی معمولاً دو، سه یا چهار سال پس از انتشار به اوج استناد خود می‌رسند. با این حال، گروه کوچکی از مقالات، خیلی زود پس از انتشار، شناسایی می‌شوند و با تعداد زیادی استناد به سرعت و قابل توجهی منعکس می‌شوند. این مقالات اغلب مقالات کلیدی در زمینه خود هستند و به عنوان […] مطالعه کامل