شرکت خدمات اطلاعاتی ابسکو

شرکت خدمات اطلاعاتی ابسکو

معرفی شرکت ابسکو EBSCO  ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک ارائه دهنده پیشرو پایگاه های […] مطالعه کامل