تغییرات برچسب‌گذاری دسترسی آزاد (OA) اسکوپوس

تغییرات برچسب‌گذاری دسترسی آزاد (OA) اسکوپوس

در دسامبر ۲۰۲۰، پایگاه اسکوپوس فیلترهای دسترسی آزاد (OA) را معرفی کرد که شفافیت بیشتری در مورد انواع گزینه‌های دسترسی آزاد برای لیست نتایج جستجو ارائه می‌دهد. با این ویژگی، کاربران اسکوپوس می‌توانستند وضعیت دسترسی آزاد طلایی، طلایی-ترکیبی، برنزی یا سبز را برای هر مدرک مشاهده کنند. همچنین صفحه جستجوی پیشرفته اسکوپوس برای اجازه دادن […] مطالعه کامل