پایگاه های اطلاعاتی انجمن روانشناسی آمریکا

پایگاه های اطلاعاتی انجمن روانشناسی آمریکا

معرفی پایگاه های اطلاعاتی انجمن روانشناسی آمریکا APA انجمن روانشناسی آمریکا چیست؟ انجمن روانشناسی آمریکا یک انجمن حرفه ای است که به صورت اختصاصی در زمینه علوم روانشناسی مشغول به فعالیت است. هدف این انجمن در دسترس قرار دادن تازه ترین پژوهش های علمی برای جامعه روانشناسی در سطح دنیا است. این انجمن یکی از […] مطالعه کامل