موسسه تحقیقاتی استنفورد اچ. ای.آی

موسسه تحقیقاتی استنفورد اچ. ای.آی

موسسه تحقیقاتی Stanford HAI (استنفورد اچ. ای.آی) و گزارش فهرست هوش مصنوعی هوش مصنوعی دنیایی را که ما می‌شناسیم تغییر می‌دهد و آینده‌ای را ایجاد می‌کند که در آن با روش‌هایی که امروز یک رویاست، بر زندگی انسان‌ها تأثیر بگذارد. از دانشگاه گرفته تا صنعت، دولت و جامعه مدنی، رهبران به دنبال درک و تأثیرگذاری […] مطالعه کامل