انتشارات دانشگاه باکینگهام

انتشارات دانشگاه باکینگهام

معرفی انتشارات دانشگاه باکینگهام University of Buckingham Press  انتشارات دانشگاه باکینگهام چیست؟ انتشارات دانشگاه باکینگهام یک ناشر مستقل است که از نزدیک با دانشگاه باکینگهام در ارتباط و همکاری است. این ناشر دانشگاهی با مشارکت تعداد زیادی از بخش های دانشگاه اقدام به انتشار مجلات و کتاب های علمی در حوزه های مختلف علوم می […] مطالعه کامل