انتشارات دانشگاه کالیفرنیا

انتشارات دانشگاه کالیفرنیا

معرفی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا UC Press انتشارات دانشگاه کالیفرنیا چیست؟ UC Press یک ناشر دانشگاهی وابسته به دانشگاه کالیفرنیا است که از زمان تاسیس این دانشگاه به عنوان بازوی انتشاراتی آن به صورت مداوم مشغول فعالیت است. این ناشر ابتدا به منظور انتشار تک نگاری های حاصل از تحقیق و پژوهش اعضای علمی و اساتید […] مطالعه کامل