معرفی پایگاه اشپرینگر نیچر پروتکل

پروتکل چیست؟

به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد در هر نقطه دستورات ثابت و مشخصی را شامل می شود پروتکل می گویند. در سطح دنیا انواع متفاوتی از پروتکل ها در زمینه های مختلف وجود دارد، به عنوان مثال پروتکل های ارتباطی، پروتکل های بهداشتی، پروتکل های آزمایشگاهی، پروتکل های پزشکی و انواع بیشماری از این دست هستند.

وب سایت اشپرینگر نیچر پروتکل springernature protocol یک ژورنال علمی است که به صورت ماهانه منتشر می شود. این وب سایت تحقیقات و آزمایش های مربوط به تحقیقات علوم زندگی را منتشر می کند. وب سایتاشپرینگر نیچر پروتکل یک منبع آزاد برای دسترسی به انواع پروتکل های علمی ارائه شده توسط محققان است. یک تفاوت موجود در این وب سایت با دیگر منابع ارائه دهنده پروتکل این است که نمونه های ارائه شده در آن به صورت مستقیم توسط نویسندگان و محققان به منظور بحث، تبادل نظر و نقد ارائه می شود و هنوز در مرحله قطعی قرار ندارند. نقد و بررسی این پروتکل ها و مباحثه با محققان در این وب سایت آزاد است. در حال حاضر وب سایت اشپرینگر نیچر پروتکل دارای بیش از ۶۵ هزار پروتکل و متد (روش های گردآوری شواهد تجربی و قابل اندازه گیری در آزمایش مرتبط با یک فرضیه) است.

منبع

https://experiments.springernature.com/

برای خرید فایل پی دی اف پروتکل های آزمایشگاهی و پزشکی از طریق ثبت درخواست موردی اقدام کنید

http://lib.yabesh.ir/request