وب سایت پروتکل علمی آی او

معرفی پروتکل علمی protocols.io

پروتکل ها آن دسته از اسناد علمی هستند که پیشینه علمی، منطق، اهداف طراحی، روش ها، آمار و شیوه سازماندهی یک پروژه تحقیقی بالینی را مشخص می نمایند. یکی از مهمترین اهداف پایگاه های ارائه دهنده پروتکل های علمیایجاد مدیریت دانش در سازمان ها است. هر سازمانی پس از اتمام دوره فعالیت دانشمندان، محققان و کارمندان خود با انبوهی از اطلاعات مفید و با کارایی بالا مواجه می شود که با رفتن ان نیرو از سازمان آن اطلاعات نیز از دسترس خارج خواهند شد. در این حالت با تولید پروتکل های کاربردی از اطلاعات موجود در ذهن نیروهای سازمان می توان دستیابی به این منابع اطلاعاتی با ارزش را ممکن ساخت و آن را در دسترس سایر افراد سازمان قرار داد.

سازماندهی و به اشتراک گذاری پروتکل ها در همه علوم منجر به صرفه جویی در وقت و بهینه سازی اعمال و تصمیمات از سوی مدیران و کارمندان سازمان ها می گردد. یکی از مهمترین پایگاه های ارائه دهنده پروتکل های علمی در سطح دنیا وب سایت protocols.io است که پروتکل های علمی و فنی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. این وب سایت با ویرایش و بروزرسانی پروتکل های موجود در مشریات و متون چاپی اقدام به ارائه آنها به صورت الکترونیکی می نماید. این وب سایت با انتشار پروتکل های موجود و افزایش استفاده از آنها در سطح دنیا موجب افزایش اعتبار اینگونه پروتکل ها می شود. از جمله پروتکل های ارائه دهنده این وب سایت عبارتند از:

پروتکل گردش کار: در این نوع از پروتکل ها اطلاعاتی مبنی بر چگونگی مراحل محاسباتی و گردش کار در پروژه های علمی تعیین می گردد.

پروتکل عملیاتی: در این  دسته از پروتکل ها چگونگی روش فعالیت کارمندان و نیروهای سازمان به صورت گام به گام تشریح می گردد.

پروتکل های امنیتی: در پروتکل های امنیتی مجموعه ای از قوانین و استانداردها به منظور افزایش ایمنی محیط کار در اختیار کارمندان قرار می گیرد.

منبع

https://www.protocols.io/about

برای خرید فایل پی دی اف پروتکل های آزمایشگاهی و پزشکی با ما در تماس باشید

http://lib.yabesh.ir/request