معرفی پایگاه چکیده نامه ای سی ای بی از ابسکوهاست

CAB Abstracts (ebscohost) پایگاه خلاصه نامه ای سی ای بی که توسط سی ای بی آی تولید شده است، سرویس اطلاعاتی برجسته خلاصه های زبان انگلیسی است که دسترسی کاربران ادامه مطلب…

معرفی پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

CAB Abstracts Archive (ebscohost) پایگاه سی ای بی ابسترکتس آرشیو که توسط سی ای بی آی تولید شده است، یک پایگاه کتابشناختی آرشیوی است که ادبیات علوم زیستی کاربردی را ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اگریکولا از ابسکوهاست

AGRICOLA (ebscohost) اگریکولا که رکوردهای کتابخانه ملی کشاورزی دپارتمان کشاورزی آمریکا را در خود جای داده، میلیون ها استناد مربوط به حوزه کشاورزی را فراهم می­کند. استنادها برای کمک به ادامه مطلب…