کتابخانه دیجیتال یابش

کتابخانه دیجیتال یابش پایگاه اطلاعات علمی برای نوآوری و خلق فناوری تأمین کننده ی منابع اطلاعاتی برای پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، متخصصان و دانشجویان است. این فروشگاه آنلاین شبیه یک ادامه مطلب…

آشنایی با پتنت و انواع آن

پتنت چیست؟ پتنت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخترع با هدف حفاظت ادامه مطلب…

پایگاه‌های پتنت

پتنت چیست؟ پتنت را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالکیت فکری دانست که به منظور حفاظت از اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات فناورانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخترع با هدف حفاظت ادامه مطلب…

معرفی پایگاه گلوبال پتنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Global Patents Reference Center (ebscohost این پایگاه شامل میلیون ها ثبت اختراع تمام متن و استناد از مراکز ثبت اختراع سراسر جهان می باشد.گلوبال پتنت رفرنس سنتر، ادامه مطلب…

استانداردها -پتنت ها

ابزارهایی برای مهندسان، واحد های صنعت و تحقیق و توسعه مهندسی حسین حیدری پایگاه های استانداردهای فنی و مهندسی جهانی پایگاه yse.yabesh.ir ابزارهای دیتا شیت ها پایگاه های ثبت اختراعات ادامه مطلب…