پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای اینفو از ابسکو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی ای پی ای سای اینفو  APA PsycInfo This database is the world’s largest resource devoted to peer-reviewed literature in behavioral science and mental health. Produced by ادامه مطلب…

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضروری است یابش  اکانت دسترسی تعداد زیادی از پایگاه اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار ادامه مطلب…