Posted on

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین

معرفی پایگاه اطلاعاتی کاکرین cochranelibrary

پایگاه اطلاعاتی کاکرین مجموعه ای از پایگاه ها است که در زمینه ارائه اطلاعات شواهدمحور با موضوع مراقبت های بهداشتی فعالیت می کنند. این پایگاه اطلاعاتی با بررسی سیستماتیک منابع موجود در زمینه مراقبت های بهداشتی اقدام به ارائه اطلاعات سیستماتیک مورد نیاز کاربران می نماید. بخش CDSR این پایگاه شامل کلیه بررسی های سیستماتیک به همراه پروتکل های موجود در پایگاه است که توسط گروه های متخصص این پایگاه تهیه شده اند. این بررسی های سیستماتیک پس از تائید از سوی کارشناسان منتشر شده و به صورت مداوم بروزرسانی می شوند.

یک بخش مهم از این پایگاه اطلاعاتی بخش Central آن است. این بخش اولین بار در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد. در این قسمت گزارش های مفصلی به همراه اطلاعات کتابشناختی در زمینه آزمایش های بالینی تصادفی و نیمه تصادفی در اختیار کاربران قرار می گیرد. منابع اطلاعاتی این بخش به صورت عمده از دو پایگاه اطلاعاتی پزشکی  PubMed و Embase تامین می شود. علاوه بر این دو پایگاه وب سایت های دیگری نیز مانندCINAHL  ClinicalTrials.gov و WHO در این زمینه با کوکران همکاری دارند.

منابع موجود در بخش Central علاوه بر داده های کتابشناختی و گزارش آزمایش ها شامل چکیده مقاله نیز بوده و تمامی مقالات بدون به توجه به زبان و یا تاریخ انتشار را در بر میگیرد. در همه بخش های گروه های تخصصی مجزا در زمینه های تخصصی خود اقدام به جمع آوری تازه ترین اطلاعات موجود و همچنین ارائه نتایج آزمایش های مورد نظر می نمایدند. پس از آن تمامی اطلاعات جستجو شده و منتشر شده توسط گروه های تخصصی در بخش Central جمع آوری شده و به صورت کامل در اختیار کاربران قرار می گیرد. برای آشنایی با چگونگی جستجو در بخش Central می توانید به اینجا مراجعه نمایید. همچنین قابل ذکر است که در حال حاضر مجموعه یابش امکان دستیابی به بخش Central را برای کاربران خود فراهم نموده است.

منبع

https://www.cochranelibrary.com/about

 

اپلیکیشن های موبایلی کاکرین

وب سایت اصلی

cochranelibrary

مطالب مرتبط: