Posted on

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی یو اس ام ال ای ایزی

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی usmle easy

این پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی در واقع یک منبع آموزشی است که به وسیله آموزش و آزمون اقدام به انتقال اطلاعات در زمینه علوم بالینی و پزشکی به دانشجویان این حوزه می نماید. این پایگاه با برگذاری ۳ آزمون در مراحل مختلف میزان آمادگی دانشجویان حوزه پزشکی را میسنجد و نتایج را به آنان ارائه می دهد.

اولین سطح از آزمون های این پایگاه در حوزه مفاهیم علوم پایه مانند مکانیزم های علوم بهداشت، بیماری ها و روش های درمانی آنها و مسائلی از این قبیل است. این مرحله از آزمون بر دانش علوم پایه مانند آناتومی، علوم رفتاری، بیوشیمی، میکروبیولوژی، آسیب شناسی،داروشناسی و فیزیولوژی تاکید دارد.

دومین سطح از آزمون های پایگاه اطلاعاتی پزشکی usmle easy به علوم مربوط به سلامت و پیشگیری از بیماری می پردازد. در این مرحله درک بر علوم پزشکی، مهارت تشخیص، درک علوم بالینی و خدمات قابل ارائه به بیمار تحت نظر را بررسی می نماید. در این سطح اصول علوم بالینی و مهرات های اساسی بیمارمحور مورد بررسی قرار می گیرد.

آخرین سطح از آزمون های این پایگاه بر درک علوم زیستی و مراقب از بیمار بدون نظارت دیگر پزشکان در مراقبت های سرپایی تاکید دارد. این مرحله آخرین مرحله ارزیابی پزشکان است که در صورت کسب موفقیت مسئولیت تشخیص و درمان بیمار به صورت مستقیم بر عهده پزشک عمومی قرار می گیرد.

وب سایت اصلی

usmle easy

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی یک ساله با ما تماس بگیرید.