شرکت خدمات اطلاعاتی پروکوئست

شرکت خدمات اطلاعاتی پروکوئست

معرفی شرکت پروکوئست proquest  پروکوئست چیست؟ پروکوئست یک شرکت اطلاعاتی است که امکان دسترسی به اطلاعات غنی، معتبر و متنوع را برای کاربران خود فراهم می سازد. ProQuest متعهد به توانمندسازی محققان به وسیله ارائه محتواهای علمی، فناوری ها و تخصص های عمیق است. این شرکت خدمات اطلاعاتی یک شریک کلیدی برای دارندگان محتوا از […] مطالعه کامل
شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت

شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت

معرفی شرکت خدمات اطلاعاتی کلاریویت کلاریویت چیست؟ clarivate یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که در زمینه ارائه داده های علمی در سطح جهانی در جهت ایجاد هوش تحول آفرین یک پیشرو محسوب می شود. کلاریویت داده های علمی خود را در زمینه های متنوعی مانند علوم تجاری، علوم پزشکی، داده های حقوقی و نوآری ها […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی از ابسکو

مجموعه پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی از ابسکو

معرفی پایگاه های کشاورزی و علوم غذایی ابسکو Agriculture & Food Science Ebsco ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های علوم ریاضی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های علوم ریاضی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های علوم ریاضی ابسکوهاست Mathematics Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک ارائه […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های چند موضوعی از ابسکوهاست Multidisciplinary Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های اطلاعاتی کتابداری و اطلاع رسانی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های اطلاعاتی کتابداری و اطلاع رسانی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های کتابداری و اطلاع رسانی ابسکوهاست Library & Information Science Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های آموزشی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های آموزشی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های آموزشی ابسکوهاست Education Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک ارائه دهنده […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های روانشناسی از ابسکو هاست

مجموعه پایگاه های روانشناسی از ابسکو هاست

معرفی پایگاه های روانشناسی ابسکوهاست Psychology Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در واقع ابسکو یک ارائه دهنده […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های زیست شناسی و علوم زیستی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های زیست شناسی و علوم زیستی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های زیست شناسی و علوم زیستی ابسکوهاست Biology & Life Sciences Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می […] مطالعه کامل
مجموعه پایگاه های پرستاری و علوم بهداشتی از ابسکوهاست

مجموعه پایگاه های پرستاری و علوم بهداشتی از ابسکوهاست

معرفی پایگاه های پرستاری و علوم بهداشتی ابسکوهاست Nursing &Allied Health Ebscohost ابسکو چیست؟ ابسکو یک شرکت خدمات اطلاعاتی است که تولید کننده و مالک، پایگاه های اطلاعاتی بی شماری، در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و تجاری است. این شرکت توسط هزاران موسسه و میلیون ها کاربر در سطح جهان استفاده می شود. در […] مطالعه کامل