تعریف بانک­ های اطلاعاتی پژوهشی (آکادمیک یا علمی)

تعریف بانک­ های اطلاعاتی پژوهشی (آکادمیک یا علمی)

پایگاه اطلاعاتی (پایگاه اطلاعاتی پژوهشی، آکادمیک یا علمی)  چیست؟ یک پلتفرم آنلاین که فرمت های مختلف اطلاعاتی (مقاله، مجله، کتاب، ویدئو، پایان نامه، عکس،گزارش‌ها، استنادها و سایر منابع تحقیقاتی) را در یک حوزه ی تخصصی یا چند موضوعی نگهداری می کند و ابزارهای مختلفی برای دست یابی کاربرِ خود، از قبیل جستجو، مرور منابع،فیلتر نتایج، استخراج […] مطالعه کامل
روش اندازه گیری مقادیر رکورد پایگاه های اطلاعاتی

روش اندازه گیری مقادیر رکورد پایگاه های اطلاعاتی

گاهی ما برای گزارش کردن در هنگام مقاله نویسی و یا دیگر مقاصد پژوهشی نیازمند یافتن دقیق رکوردهای اطلاعاتی در پایگاه های اطلاعاتی آکادمیک و ناشرین هستیم. در این جا چند سه پایگاه تیلور اند فرانسیس، جی استور و اشپرینگر که از پایگاه های اطلاعاتی مهم و مطرح جهانی اند، را مورد بررسی قرار می […] مطالعه کامل