انجمن روانشناسی آمریکا

انجمن روانشناسی آمریکا

معرفی انجمن روانشناسی آمریکا American Psychological Association انجمن روانشناسی آمریکا چیست؟ انجمن روانشناسی آمریکا یک سازمان علمی و حرفه ای پیشرو در حوزه علوم روانشناسی است که در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این انجمن با دارا بودن اعضای بسیاری از جمله محققان، مربیان، متخصصان، اساتید و دانشجویان حوزه روانشناسی یکی از مهمترین سازمان های […] مطالعه کامل