انتشار نسخه آنلاین کاتالوگ کتابخانه بریتانیا

انتشار نسخه آنلاین کاتالوگ کتابخانه بریتانیا

با توجه به هک شدن وب سایت کتابخانه بریتانیا و از دسترس خارج شدن این وبسایت، این کتابخانه یک نسخه آنلاین قابل جستجو از کاتالوگ اصلی خود را منتشر کرد. این نسخه حاوی سوابق اکثر مجموعه‌های چاپی و همچنین برخی منابع آنلاین رایگان این کنابخانه است. کتابخانه بریتانیا همچنین گستره اقلامی را که می‌توان در […] مطالعه کامل