موتور جستجوی گوگل اسکالر

معرفی موتور جستجوی گوگل اسکالر

 گوگل اسکالر پایگاه دادۀ تحت نظارت افراد نیست بلکه یک موتور جست‌وجو مربوط به کل فضای وب است که نتایج را بر اساس معیارهای خاص و به صورت خودکار فراخوانی کرده و نمایش می‌دهد. معیار علمی بودن نتایج گوگل اسکالر، ارسال اطلاعات وب‌سایت ناشران به گوگل اسکالر است و بر اساس ویژگی منابع نیست.  حوزه‌های موضوعی تحت پوشش گوگل اسکالر شامل انواع مختلفی از منابع مانند؛ مجموعۀ مقالات کنفرانس‌ها، کتاب‌ها و گزارش‌هایی است که در پابمد و وب‌آو‌ساینس نمایه نمی‌شوند. گوگل اسکالر اطلاعات مقالات را از هزاران سایت متفاوت بازیابی می‌کند، بنابراین اطلاعات در مورد نویسنده، تاریخ، نام مجله و سایر قسمت‌های استناد، استاندارد نشده‌اند و شاید توسط گوگل و با ماشین و قابل خواندن نباشند. گوگل اسکالر پیشنهاد جست‌وجو بر اساس تاریخ، نویسنده و یا نام مجله را می‌دهد اما دقت بازیابی اطلاعات توسط آن کاملاً متفاوت است. نتایج به‌طور متقن بر اساس تاریخ طبقه‌بندی نمی‌شود.  با توجه به اینکه گوگل اسکالر متن کامل مقالات را جست‌وجو می‌کند، می‌توانید به اطلاعاتی که لزوماً در استناد یا چکیدۀ مقاله نیستند، دست یابید، به‌عنوان مثال، اطلاعات جزئی مربوط به روش‌شناسی مقالۀ مجلات در گوگل اسکالر قابل بازیابی است.

بیشتر بخوانید