آمار انتشار مقالات ایران در اسکوپوس
طی بیست سال گذشته در اسکوپوس آمار انتشار مقالات ما (افیلیشن ایران) اینگونه رشد داشته است:
۲۰۱۶-۴۹۵۳۸
۲۰۱۵-۴۳۰۷۶
۲۰۱۴-۴۴۳۱۷
۲۰۱۳-۴۱۷۱۹
۲۰۱۲-۴۰۷۰۵
۲۰۱۱-۳۹۴۳۴
۲۰۱۰-۲۹۷۵۰
۲۰۰۹-۲۴۱۰۹
۲۰۰۸-۱۹۵۳۵
۲۰۰۷-۱۵۰۴۸
۲۰۰۶-۱۱۴۵۷
۲۰۰۵-۸۲۲۹
۲۰۰۴-۵۷۸۱
۲۰۰۳-۴۴۱۶
۲۰۰۲-۳۱۰۳
۲۰۰۱-۲۱۵۴
۲۰۰۰-۱۸۲۳
۱۹۹۹-۱۳۹۸
۱۹۹۸-۱۱۷۴
۱۹۹۷-۱۰۶۴

Scopus-Iran-20Y