پایگاه مجله نیچر

 

معرفی پایگاه مجله Nature

نیچر مجله ای به زبان انگلیسی است که از سال ۱۸۶۹ میلادی (۱۲۴۸ شمسی) منتشر می شود. در سال های اخیر این نشریه هفتگی بیشترین ارجاع را به خود اختصاص داده است و در سال ۲۰۱۶ میلادی ضریب تأثیر آن حدود ۴۰ بوده است. این مجله نیز علاوه بر مقالات علمی شامل خبرهای علمی در زمینه پیشرفت های به دست آمده، حمایت های مالی و مسائل اقتصادی می شود. به علت محدودیت در طول مقاله، معمولاً مقالات چاپ شده حجم زیادی از اطلاعات را به صورت خلاصه ارائه می دهند و جزئیات به صورت «مواد تکمیلی» (supplementary material) در پایگاه اینترنتی مجله قرار می گیرد. این مجله توسط گروه نشر نیچر در بریتانیا منتشر می شود.

 

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید
http://lib.yabesh.ir/request/