خدمات یابش برای اعضای اکوسیستم پژوهشی

یابش خدمات حرفه ای برای پژوهشگران و اعضای هیئت علمی ارائه می دهد. ما تلاش داریم تا کمک کنیم هم منابع مورد نیاز افراد را در سریع ترین زمان ممکن تأمین کنیم و هم در افزایش اثر بخشی پژوهش هایشان و دیده شدن در شبکه های اجتماعی خدمات می دهیم.

بیش از ۶۰ میلیون مقاله ی رایگان، ۵۰۰ هزار کتاب لاتین دیجیتال و آنلاین رایگان، استانداردها، پایان نامه ها و … در بخش تأمین منابع، دسترسی های رایگان و پولی در بخش دسترسی به پایگاه ها (از قبیل دسترسی رایگان اسکوپوس وب آو ساینس و ….)، آموزش های حرفه ای در بخش مدرسه ی سوادهای نوظهور و مجله ی کلاس آپ، خدمات استخراج داده، دستیاری شبکه های اجتماعی پژوهشگران و اساتید

خدمات شبکه های اجتماعی ویژه اساتید و پژوهشگران
Service for Researchers Social Networks
خدمات استخراج داده برای پژوهشگران
Data Extraction
فهرست خدمات کامل یابش

YaBeSH Services

 

تأمین منابع

دسترسی رایگان

کلاس آپ

داده ها و علم سنجی