Posted on

اپلیکیشن اطلاعات دارویی میکرومدکس

معرفی اپلیکیشن پزشکی میکرومدکس Micromedex

این اپلیکیشن اطلاعات دارویی زیرنظر مؤسسه Thomson Reuters Healthcare طراحی و ساخته شده است. در حال حاضر  ۳۵۰۰ بیمارستان در آمریکا و  نیز ۸۳ کشور از سراسر دنیا از این نرم افزار استفاده میکنند.  اپلیکیشن Micromedex حاوی اطلاعات جامع دارویی، مسمومیت، آزمایشگاهی و بیماری ها است. بخش آموزش به بیمار این نرم افزار نیز بسیار کاربردی است.

جهت به روز نگاه داشتن این نرم افزار تعداد بسیار بالایی مقاله در هر سال مورد بازبینی قرار می گیرد لذا توصیه ها و دستورالعمل‌های ارائه شده این اپلیکیشن به روز هستند. نویسندگان این مجموعه بیش از نود نفر هستند که شامل پزشکان، متخصصین داروسازی بالینی، پرستاران و کتابداران کتب پزشکی هستند. این افراد ۷۰۰۰ مجله را مورد جستجو قرار میدهند و سالانه بالغ بر ۵۰۰۰۰۰ مقاله توسط این افراد بازبینی شده و هر سه ماه بیش از ۱۰۰۰ منبع از پایگاه اطلاعاتی به این نرم افزار اضافه می شود.

پروسه های بسیار دقیقی که در جمع آوری اطلاعات در این اپلیکیشن استفاده شده و همچنین استفاده از نیروهای خبره و آموزش دیده در این مجموعه باعث شده است که اطلاعات این اپلیکیشن به خوبی مورد ارزیابی قرار گیرند و مجموعه ای کامل و دقیق که آخرین یافته های علمی را جمع آوری کرده است در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

اجزاء تشکیل دهنده اپلیکیشن میکرومدکس

بسته اطلاعاتی میکرومدکس دارای شش مجموعه اطلاعاتی وسیع است که با وارد نمودن نام دارو در قسمت search، شش سرتیتر نمایش داده میشود. این تیترها شامل موارد ذیل هستند:

۱-Summary Documents
۲- Drug Information
۳- Disease Information
۴- Toxicology Information
۵- Complementary and Alternative Medicine
۶-Reproductive Risk

بخش Summary Documents اپلیکیشن میکرومدکس

در سر تیتر Summary Documents اطلاعاتی به صورت خلاصه در مورد نام های تجاری معروف از جمله مواردی که دارو به صورت ترکیبی با داروی دیگری باشد)، دسته دارویی، موارد مصرف دارو، مقدار مصرفی، نکات ضروری در مورد تجویز دارو، پایش دارویی، موارد احتیاط و منع مصرف عوارض جانبی، تداخلات دارویی به همراه ذکر شدت تداخل، مصرف دارو در شیردهی و بارداری ذکر گردیده است.

۱-Summary Documents
۱-a: Drug Summary Information
۱-b: Toxicologic Management Summary

بخش Drug Information اپلیکیشن Micromedex

در این سر بخش اطلاعات کلی داروی مورد نظر ارائه گردیده است و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره هر یک از مطالب عنوان شده می توان از طریق لینکی که در کنار هر عنوان آمده به اطلاعات کامل تری در آن زمینه دسترسی پیدا نمود. همچنین در این قسمت خلاصه ای از Toxicologic Management که شامل علائم مصرف بیش از حد دارو، درمان و میزان سمی بودن آن ذکر گردیده است.

۲-a- DrugDex Drug Evaluations
۲-b- Ingredients from DrugDex Trade name products
۲-c- Drug Consults
۲-d- Physician’s Desk Reference
۲-e- Martindale – The complete Drug Reference
۲-f- Index Nominum
۲-g- DrugDex Trade name Products
۲-h- Martindale Trade name products
۲-i- MSDS (Material Safety Data Sheet)
۲a- DRUGDEX DRUG EVALUATIONS

بخش Disease Information نرم افزار MicroMedex

این قسمت که از اصلی ترین بخش های برنامه است شامل اطلاعات داروهای مور تأیید FDA، داروهای تحقیقاتی، OTCها و داروهای غیر آمریکایی است. اطلاعات این بخش شامل  فارماکوکینتیک، هشدارها، تداخلات، کاربردهای بالینی و مطالعات مقایسه ای داروها است. هنگام جستجو در این قسمت می توان از نام ژنریک دارو، نام تجاری و یا موارد مصرف داروها استفاده کرد. اجزاء تشکیل دهنده این بخش در ادامه مشخص شده است.

Overview
Dosing Information
Drug Properties
Storage and Stability
Adult dosage
Pediatric Dosage
Pharmacokinetics
Onset and duration
Drug concentration levels
ADME
Cautions
Contraindications
Precautions
Adverse Reactions
Teratogenicity/Effects in pregnancy/Breastfeeding
-Drug interactions
Drug-Drug combinations
Drug-Food Combinations
Intravenous Admixtures
Clinical Applications
Monitoring Parameters
Patient Instructions
Place in therapy
Mechanism of action / pharmacology
FDA Labeled uses
Therapeutic uses
Comparative Efficacy/Evaluation with other therapies
References

بخش Toxicology Information اپلیکیشن Micromedex

در این قسمت اطلاعات مربوط به داروی موردنظر، فرآورده های دارویی ترکیبی با دارو و داروهایی که به نحوی با داروی مذکور ارتباط داشته باشند (آنتی دوت و…) ذکر گردیده است. اطلاعات دارویی داروی موردنظر نیز در قسمت Drug Evaluation به طور کامل ذکر شده است. اطلاعات دارویی که میتوان در قسمت Drug Evaluation یافت شامل:

۲a-1: Overview

اطلاعات کلی دارو از قبیل دسته دارویی، مقدار مصرفی در بزرگسالان و اطفال، موارد منع مصرف عوارض جانبی خطرناک، موارد مصرف تایید شده و تایید نشده دارو در این بخش ارائه گردیده است.

۲a-2: Dosing Information

اسامی مشابه، خصوصیات فیزیکی وشیمیایی و اطلاعات مفیدی که در مورد فرآورده قابل ذکر هستند در این قسمت دیده می شوند.

۲a-3: Storage and Stability

در این بخش شرایط نگهداری و پایداری فرآورده های مختلف از داروی مورد نظر به عنوان مثال فرم خوراکی – تزریقی و… بیان شده است.

۲a-4: Adult Dosage

در این بخش مقادیر مصرفی در افراد نرمال، بیماران کلیوی، کبدی و افراد سالمند ارائه گردیده است. همچنین مقادیر مصرفی بر اساس راه تجویز (خوراکی، تزریقی و…. ) نیز وجود دارد.

۲a-5: Pediatric Dosage

در این بخش مقادیر مصرفی در افراد نرمال، بیماران کلیوی، کبدی و همچنین بر اساس روش های مختلف تجویز ارائه گردیده است.

۲a-6: Pharmacokinetic
Onset and Duration
Drug Concentration Levels
ADME

این بخش شامل زمان شروع اثر، طول اثر، غلظت دارو در بدن (غلظت درمانی دارو، زمان رسیدن به حداکثر غلظت Excretion, Metabolism, Distribution, Absorption) ADME) ، نیمه عمر و حذف خارج بدنی (Extracorporeal) است.

۲a-7: Cautions
Contraindications
Precautions

در این قسمت هشدارهای مهم که معمولا به صورت Black Box Warning در بروشورهای دارویی و یا بر روی جعبه های دارویی مشاهده می شود ذکر گردیده است. همچنین به طور مجزا قسمت منع مصرف ها و Precautions نیز آورده شده است.

۲a-8: Adverse reaction

در این بخش عوارض براساس ارگان های مختلف بدن ارائه گردیده است. همچنین در یک قسمت انتهایی (Other) سایر عوارضی که ممکن است در قسمت های دیگر بدن به وجود آید ارائه شده است و همچنین علائم سندرم قطع مصرف دارو، Abuse و وابستگی نیز به طور کاملا کاربردی بحث گردیده است.

۲a-9: Teratogenicity / effects in pregnancy /Breastfeeding

اطلاعات رده بندی دارو در بارداری بر اساس طبقه بندی های مختف مانند FDA، کمیته ارزیابی داروی استرالیا و همچنین مطالعات مربوط به آن در این قسمت یافت می شود. در قسمت مصرف دارو در شیردهی نیز نظر انجمن متخصصین اطفال آمریکا، طبقه بندی شیردهی Thomson و مطالعات مرتبط در این زمینه و توجهات خاص آن ارائه گردیده است.

۲a-10: Drug Interactions
Drug – Drug Combination
Drug – Food Combination
Intravenous Admixtures
Drug – Lab Modifications
Drug – Tobacco Combinations

در این بخش تداخل دارو – دارو، دارو – غذا، دارو – تست های آزمایشگاهی، دارو – دخانیات و همچنین تداخل دارویی فرآورده های تزریقی ( Intravenous Admixtures) چه به صورت تداخل دارو – دارو و دارو – سرم های تزریقی ارائه گردیده است.

۲a-11: Clinical Applications
Monitoring Parameters
Patient Instructions

در این قسمت پارامترهای پایش دارو در دو بخش درمانی وتوکسیک، راهنمای بیماران ( Patient instructions) که شامل اطلاعات کامل بروشور مخصوص بیماران است ارائه گردیده است.

۲a-12: Place in therapy

در این قسمت نرم افزار اطلاعات موجود در ارتباط با جایگاه داروی مورد نظر در رژیم درمانی مربوطه ارائه گردیده است.

۲a-13: Mechanism of action (Pharmacology)

در این بخش اطلاعات بسیار جامع و دقیق درباره فارماکولوژیکی و مکانیسم اثر دارو شرح داده شده است.

۲a-14: FDA Labeled uses

در این قسمت موارد مصرف تایید شده دارو توسط FDA  ارائه گردیده است.

۲a-15: Therapeutic uses

اپلیکیشن های موبایلی میکرومدکس 

 

وب سایت اصلی

IBM Micromedex

برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی نسخه موبایلی سه ماهه یا یکساله با ما تماس بگیرید*