فروش اکانت پایگاه ها و اپلیکیشن های پزشکی

۱۳۹۹-۰۵-۱۶بازدید ۳۳۰۰
Posted on

فروش اکانت پایگاه ها و اپلیکیشن های پزشکی

بانک های اطلاعاتی پزشکی برای رفع نیاز پزشکان، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمی، کادر درمان بسیار ضروری است

شرکت یابش نیز اکانت دسترسی بخشی از این پایگاه های کاربردی پزشکی را به صورت موردی و شخصی با قیمت مناسب و با کارکرد ۶ ماه تا یک ساله ارائه می دهد.

 اکانت های موجود به صورت شخصی برای کاربران ارائه خواهد شد. 
هزینه دسترسی به اکانت ها از ۱۵۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان  وابسته به مدت اکانت و بانک اطلاعاتی مورد نظر کاربران متفاوت هستند.

————————————————————————————————————————

بانک های اطلاعاتی پزشکی

آپتودیت-بی ام جی پرکتیس-بی ام جی لرنینگ-بیتس ویژوال گاید-ویژوال دی اکس-نچرال مدیسن-سنفورد گاید- یو اس ام ال ای ایزی-مِدوان اجوکیشن-استیت رف-کلینیکال کِی-لکچریو-یوسنترال-ایپوکریت-داینامد- ای ای پی پدیاتریک کِیر-ژورنال پزشکی نیوانگلند-امبیس-ویدئو اطلس آکلند-اکسس مدیسن-هلث لایبرری- ۵مینتس کانسلت-بورد ویتالز-کاکرین 


اکانت اختصاصی آپتودیت

Uptodate

(وب +اپلیکیشن)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی آپتودیت پیشرفته

Uptodate pathway

(وب +اپلیکیشن)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت بی ام جی پرکتیس

BMJ Best practice

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت بی ام جی لرنینگ

BMJ Learning

(وب)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی ویژوال دی اکس + درم اکسپرت

VisualDx DermExpert

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت نچرال مدیسن

NaturalMedicines

(وب +اپلیکیشن)

شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت سنفورد گاید

Sanford Guide Collection

(وب جداگانه ، اپلیکیشن جداگانه) 

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت یو اس ام ال ای ایزی

USMLE EASY

(وب )

یکساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی مِدوان اجوکیشن

Medone Education

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت استیت رف

Statref

(وب +اپلیکیشن)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت کلینیکال کِی

ClinicalKey

(وب غیرمستقیم )

یک ماهه-سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت لکچریو امارات

Lecturio UAEU

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی یوسنترال

Ucentral

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت ایپوکریتس

Epocrates

(وب +اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت داینامد

Dynamed

(وب +اپلیکیشن)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت ای ای پی پدیاتریک کِیر

AAP Pediatric Care

(وب +اپلیکیشن)

چهار ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی ژورنال پزشکی نیوانگلند

NEJM

(وب)

شش ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت امبیس

EMBASE

(وب غیرمستقیم)

یک ماهه-سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت ویدئو اطلس آکلند

Acland’s Video Atlas of Human Anatomy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت ۵مینتس کانسلت

۵minuteconsult

(وب + اپلیکیشن)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی بورد ویتالز

BoardVitals Medical Exam Prep

(وب + اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت کاکرین

cochrane library

(وب + اپلیکیشن)

دو ماهه

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت ژورنال ویدئو جووه

JOVE

(وب غیرمستقیم)

یک ماهه-سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اکسپرت پَس

ExpertPath

(وب غیرمستقیم)

یک ماهه-سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی استیت دی اکس

StatDX

(وب غیرمستقیم)

یک ماهه-سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت بیتس ویژوال گاید

Bates’ Visual Guide

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اطلاعات دارویی میکرومدکس

micromedex

(اپلیکیشن)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی لکسی کامپ سلکت

Lexicomp Selecte

(اپلیکیشن)

تا تاریخ اول آوریل ۲۰۲۲

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی ای تی جی کامپلیت

eTG complete

(وب – اپلیکیشن)

یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت مدلاین 

MEDLINE 

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت مدلاین کامپلیت

MEDLINE Complete 

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت مدلاین ویت فول تکست

MEDLINE with Full Text

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی سیناهل

CINAHL

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت سیناهل کامپلیت

CINAHL Complete

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت سیناهل ویت فول تکست

CINAHL with Full Text

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت سیناهل پلاس ویت فول تکست

CINAHL Plus with Full Text

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی دنتیستری اند اورال ساینس

Dentistry & Oral Sciences

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت رهابیلیتیشن اند اسپورت مدیسین

Rehabilitation & Sports Medicine

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی سیناهل پلاس

CINAHL Plus

(وب – ابسکوهاست)

سه ماهه – یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

   محصولات اکسس مدیسن (سه ماهه- شش ماهه- یک ساله)
اکانت اختصاصی اکسس مدیسن

Access Medicine

(وب+اپلیکشن)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس آنستزیولوژی

Access Anesthesiology

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس بیومدیکال

Access Biomedical Science

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس کاردیولوژی

Access Cardiology

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس امرجنسی مدیسن

Access Emergency Medicine

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس مورتاگ کالکشن

Murtagh Collection

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس همونس

Access HemOnc

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس نورولوژی

Access Neurology

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس  اوبجین

Access ObGyn

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس پدیاتریک

Access Pediatrics

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس فارمسی

Access Pharmacy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس فیزیوتراپی

Access Physiotherapy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس سرجری

Access Surgery

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس کیس فایل کالکشن

Case Files Collection

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس کلینیکال اسپورت مدیسن

Clinical Sports Medicine Collection

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس اف. ای. داویس ات کالکشن

F.A. Davis AT Collection

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس اف. ای. داویس پی تی کالکشن

F.A. Davis PT Collection

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس فارماکوتراپی پرنسیپل پرکتیس

Pharmacotherapy Principles & Practice

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی اکسس اومبید

OMMBID

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

  محصولات هلث لایبرری (سه ماهه- شش ماهه- یک ساله)
اکانت اختصاصی ادونس نرسینگ پرکتیس

advanced nearsing practice

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری مدیکال اجوکیشین

MEDICAL EDUCATION

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری اورتوپدیک سرجری

ORTHOPAEDIC SURGERY

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری بورد ریوویو

BOARD REVIEW SERIES

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبراری کلرشیپ

CLERKSHIP/CLINICAL ROTATIONS

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری سرجری

SURGERY

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری آنستزیولوژی

ANESTHESIOLOGY

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری امرجنسی مدیسین

Emergency Medicine

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری پی ای کور اجوکیشن

PA-Core Education

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری فارمسی

pharmacy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری اینترال مدیسین

Internal Medicine

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

معرفی هلث لایبرری پاتولوژی

pathology

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری اکسرسایز ساینس

Exercise Science

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری مید اینکردیبلی ایزی

Made incredibly Easy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری اوکوپشنال تراپی

occupational therapy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری کانتنت فور آنکولوژی

content for Oncology

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری روتیشین اسپشیالیتیز

Rotation specialties

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری پیچیاتری

PSYCHIATRY

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری اسپیچ لنگوییج هرینگ

Speech ,language ,hearing

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری فیزیکال تراپی کالکشن

Physical Therapy

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی هلث لایبرری اوبجین

obGyn

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

  مجلات جاما jamanetwork (سه ماهه- شش ماهه- یک ساله)
اکانت اختصاصی مجله پزشکی جاما
JAMA 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما کاردیولوژی
JAMA Cardiology 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

 آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما درماتولوژی
JAMA Dermatology 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما آنکولوژی
JAMA Oncology 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما سرجری
JAMA Surgery 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما پیچیاتری
JAMA Psychiatry
(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما پدیاتریک
JAMA Pediatrics
(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما اوپتامولوژی
JAMA Ophthalmology
(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

  آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما اینترال مدیسین
JAMA Internal Medicine 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

 آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما نئورولوژی
JAMA Neurology
(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

 آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما اوتولاریونولوژی

JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

اکانت اختصاصی جاما اویدنس
JAMAevidence 

(وب)

سه ماهه- شش ماهه- یک ساله 

آشنایی بیشتر و خرید اکانت

 

UpToDate-UpToDate Pathways-Bestpractice BMJ-Learning BMJ-Bates’ Visual Guide-VisualDX-NaturalMedicines-Sanford Guide-USMLE EASY-StatRef-ClinicalKey-Lecturio-Ucentral-Epocrates-Dynamed-AAP Pediatric Care -NEJM-EMBASE-Acland’s Video Atlas of Human Anatomy -5MinuteConsult-AccessMedicine-boardvitals-AccessAnesthesiology-uWISE (APGO )-Thieme MedOne Education-MedOne Radiology-MedOne Plastic Surgery-MedOne Neurosurgery-AccessBiomedical Science-AccessCardiology- AccessDermatologyDxRx-AccessEmergency Medicine-AccessHemOnc-AccessMedicina-AccessMedicine-AccessNeurology-AccessObGyn-AccessPediatrics-AccessPharmacy-AccessPhysiotherapy- AccessSurgery-Case Files Collection-Clinical Sports Medicine Collection-F.A. Davis AT Collection-F.A. Davis PT Collection-JAMAevidence-Murtagh Collection-OMMBID-Pharmacotherapy Principles & Practice- LWW Advanced practice nursing – LWW Anesthesiology – LWW Board Review Series – LWW Clerkship/Clinical Rotations – LWW Emergency Medicine – LWW Exercise Science – LWW Internal Medicine – LWW Made Incredibly Easy! – LWW ObGyn – LWW Occupational Therapy – LWW Oncology – LWW Orthopaedic Surgery – LWW PA Core Education – LWW PA Rotations/Specialties – LWW Pathology – LWW Pharmacy – LWW Physical Therapy – LWW Psychiatry – LWW Speech, Language, Hearing – LWW Surgery – LWW Medical Education


این پست چقدر برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ تعداد امتیاز: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

اشتراک گذاری این مطلب: