پایگاه اطلاعاتی ای اس آی

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی ای اس آی ESI – Clarivate Analytics

 

The Essential Science Indicators™ database reveals emerging science trends as well as influential individuals, institutions, papers, journals and countries in your field of research.

With science trend statistics drawn from more than 12 million articles from over 12,000 global journals, Essential Science Indicators delivers the in-depth coverage you need to effectively analyze and benchmark research performance, identify significant trends, rank top performers, and evaluate potential employees and collaborators.

Based on a 10-year rolling file, Essential Science Indicators is updated every two months.

Built on the foundation of Web of Science™, Essential Science Indicators uses selective, structured and complete data.

 

وب سایت اصلی

ESI – Clarivate Analytics

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی سه ماهه یا یک ساله با ما تماس بگیرید

* دانشگاه ها، کتابخانه ها، سازمان ها و شرکت ها برای دسترسی بیشتر و تعداد سرور های بیشتر تضمین شده در طول سال با هزینه های اشتراک بسیار مناسب و پایین با ما تماس بگیرید.