پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی پتنت درونت DerWent – Clarivate Analytics

این پایگاه اطلاعاتی اطلاعات دقیق و معتبری از پروانه های ثبت اختراع در اختیار شرکت ها و موسسات حقوق قرار می دهد. پایگاه اطلاعاتی درونت با بهره گیری از مهمترین شاخص های جهانی ثبت اختراع مانند DWPI و Web of Science به کاربران خود ان اطمینان را می دهد که در کنار حفظ محرمانگی اطلاعات موجود در پروانه های ثبت اختراع معتبرترین اطلاعات موجود را به آنها ارائه داده و با پشتیبانی قوی مجموعه تا انتها در کنار کاربران خواهد بود.

 

وب سایت اصلی

DerWent

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی یک ساله با ما تماس بگیرید