معرفی پایگاه سایک اکسترا از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (PsycEXTRA (ebscohost این پایگاه که توسط انجمن روانشناسی آمریکا (ای پی ای) تولید می شود، برای پژوهشگران حوزه علوم رفتاری این فرصت را فراهم می کند که ادامه مطلب…

معرفی وب سایت اپن اکسس تزیس اند دیزرتیشن

معرفی وب سایت Open Access Theses and Dissertations مشخصات کلی سایت: سایت Open Access Theses and Dissertations با عنوان مخفف OATD وب سایتی حاوی حدود ۳ میلیون پایان نامه و ادامه مطلب…