پایگاه اطلاعاتی اوید

معرفی پایگاه اطلاعاتی Ovid

پایگاه اطلاعاتی Ovid از پیشگامان خدمات اطلاعاتی دانشگاهی و تحقیقاتی علوم پزشکی، حقوق، الکترونیک، آموزش و تجارت است و همچنین مجموعه ای از پایگاه های اطلاعاتی است که امکان جستجوی همزمان در چندین پایگاه اطلاعاتی را فراهم می کند. Ovid از سال ۱۹۸۸ شروع به کار کرده و در سراسر دنیا توسط کتابخانه‌ها، محققان، پزشکان، مراکز بیوتکنولوژی، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان‌ها , دانشجویان رشته‌های مختلفی نظیر پزشکی، داروسازی، مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. ناشر این پایگاه Wolters Kluwer Health است.

برای ثبت درخواست با ما تماس بگیرید
http://lib.yabesh.ir/request/