Posted on

پایگاه اطلاعاتی اینسایتس کلاریویت

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی اینسایتس کلاریویت Incites Clarivate Analytics

این پایگاه اطلاعاتی در واقع یک پایگاه ارائه داده های پژوهشی است که بر اساس اطلاعات موجود در Web of Science Core فراداده های دقیق و کاملی را درباره مقالات و متون علمی منتشر شده به کاربران ارائه می دهد. گزارش های منتشر شده توسط این پایگاه به دو صورت گزارش های موقت و گزارش های منظم است که در مقیاس جهانی منتشر می شوند. با استفاده از داده های ارائه شده توسط اینسایتس می توان به اطلاعات مفیدی در زمینه ارزیابی نتایج بودجه بندی، ارزیابی همکاری های علمی، شناسایی متخصصان موضوعی، معیارهای مقایسه ای و بسیاری از این داده ها دست یافت..

 

 

وب سایت اصلی

Incites Clarivate Analytics

 

* برای ثبت درخواست اکانت اختصاصی یک ماهه الی یک ساله با ما تماس بگیرید