معرفی پایگاه reaxys – اکانت اختصاصی

درباره پایگاه Reaxys

Reaxys یک پایگاه شیمی وب – پایه می باشد که برای محققان امکان جستجو در حوزه شیمی و علوم وابسته را فراهم می اورد. این پایگاه با انجام جستجوهایی منسجم به منظور کشف واکنشها و مواد شیمیایی با طراحی سنتز و منبع شیمیایی طراحی شده است .این پایگاه به دانشمندان شیمی زمان بیشتری برای خلاقیت و ابتکار میدهد و آنها را قادر میسازد تا در دنیای رقابت برای رسیدن به اهداف خود پیشگام باشند . تعامل در این پایگاه با دقت بسیار طراحی و برنامه ریزی شده است تا استفاده پذیری بالایی داشته باشد.

این پایگاه اطلاعات با کیفیت بالا و استثنایی را فراهم می آورد ، اطلاعاتی درباره واکنش‌های شیمیایی و سنتز ، داده‌های کتاب‌شناختی در تحقیقات شیمی آلی ، شیمی معدنی ، ترکیبات شیمی آلی فلزی ، ویژگیهای واقعی و غیره.پوشش تاریخ این پایگاه به ۱۷۷۱ تاکنون می رسد و بنابراین این پایگاه اطلاعات مهم متون شیمی و پروانه های ثبت اختراع را شامل می شود.

این پایگاه برای محققان امکان جستجو در حوزه شیمی و علوم وابسته را فراهم می آورد.

Reaxys با انجام جستجوهایی منسجم به منظور کشف واکنش‌ها و مواد شیمیایی با طراحی سنتز و منبع شیمیایی طراحی شده است. ‌علاوه بر آن، داده‌های کتابشناختی در تحقیقات شیمی آلی، شیمی معدنی، ترکیبات شیمی آلی فلزی، ویژگی‌های واقعی و غیره را در این پایگاه می‌توان به دست آورد.

سایت Reaxys برای R&D شیمیایی

Reaxys برگه اطلاعات داده‌های ضروری برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد R&D شیمیایی است. Reaxys یک راه کار پژوهشی بر پایه ی وب می باشد که با در اختیار گذاشتن واقعیات تجربی در مورد ساختارها ، خصوصیات ،واکنش های شیمیایی و نیز روش های اجرای کار، بازدهی تحقیق و توسعه را بهبود می بخشد.

امکانات پایگاه Reaxys

دسترسی به بیش از ۵۵۰ میلیون واقعیات تجربی منتشر شده را جهت توانمند ساختن در کشف و توسعه مواد شیمیایی فراهم می آورد. . تمرکز بر ساختارها، خصوصیات و واکنش ها از کشف زودهنگام دارو،گزینش مواد و برنامه ریزی برای ساخت حمایت میکند و احتمالات خروجی داده ها این اجازه را به محقق میدهد که
داده‌های درون سازمانی و خارجی را به طور هماهنگ ی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

Reaxys تحقیق و توسعه را از طریق ارائه پاسخ ها به نحوی که شیمیدانان به آن ها نیازمند میباشند، بهبود می بخشد.

تفاوت سایت پایگاه Reaxys و پایگاه ScienceDirect ؟

میان پایگاه Reaxys و پایگاه ScienceDirect کنش متقابل وجود دارد که این قابلیت اکتشاف ساختارهای شیمیایی را بهبود می بخشد . سایت Reaxys برای محققان اطلاعات بی نظیری در رابطه با اکتشاف واکنشها و ترکیبات داده ها فراهم می آورد و Science direct دستیابی به متون اصلی مورد اطمینان از قبیل متن
کامل مقالات داوری شده و بخشهای کتابهای با تاثیر بالارا فراهم می سازد.

آدرس سایت Reaxys

پایگاه رکسیز از طریق آدرس https://www.reaxys.com در دسترس بوده و نسخه لمسی آن نیز در آدرس  https://new.reaxys.com قابل استفاده می باشد. قابل ذکر است این بانک اطلاعاتی برای رشته های داروسازی، شیمی دارویی، سم شناسی، بیوشیمی، تغذیه و مواد غذایی کاربرد دارد.

ویژگی های اکانت Reaxys

محتوای بسیار سازمان یافته جامع Reaxys ، داده های ساختار شیمیایی، واکنش و خصوصیات به دست آمده از مجلات، ثبت اختراعات و فصول تکست بوک ها را گلچین می کند. هسته ی این بانک اطلاعاتی ، مجموعه ای جامع از مقالات و متون شیمی انتخاب شده مرتبط با موضوع می باشد.

اکانت اختصاصی reaxys در یابش

برای خرید اکانت اختصاصی با یابش تماس بگیرید:
[email protected]