Posted on

پایگاه اطلاعاتی شیمی ری اکسیس

 

 

معرفی پایگاه Reaxys

 ری اکسیس یک پایگاه شیمی بر پایه وب است که برای محققان امکان جستجو در حوزه شیمی و علوم وابسته را فراهم می کند. این پایگاه با انجام جستجوهایی منسجم به منظور کشف واکنش ها و مواد شیمیایی با طراحی سنتز و منبع شیمیایی طراحی شده است. پایگاه ری اکسیس به دانشمندان شیمی زمان بیشتری برای خلاقیت و ابتکار می دهد و آنها را قادر می سازد تا در دنیای رقابت برای رسیدن به اهداف خود پیشگام باشند. تعامل در این پایگاه با دقت بسیار طراحی و برنامه ریزی شده است تا استفاده پذیری بالایی داشته باشد.

این پایگاه اطلاعات با کیفیت بالا و استثنایی را فراهم می آورد، اطلاعاتی درباره واکنش‌های شیمیایی و سنتز، داده‌های کتاب‌شناختی در تحقیقات شیمی آلی، شیمی معدنی، ترکیبات شیمی آلی فلزی، ویژگی های واقعی و غیره از جمله مطالب موجود در این پایگاه هستند. پوشش تاریخ این پایگاه به ۱۷۷۱ تاکنون می رسد و بنابراین این پایگاه اطلاعات مهم متون شیمی و پروانه های ثبت اختراع را شامل می شود. علاوه بر آن داده‌های کتابشناختی در تحقیقات شیمی آلی، شیمی معدنی، ترکیبات شیمی آلی فلزی، ویژگی‌های واقعی و غیره را در این پایگاه می‌توان به دست آورد.

پایگاه Reaxys برای تحقیق و توسعه شیمیدانان

Reaxys یک پایگاه اطلاعاتی داده‌های ضروری برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در مورد R&D شیمیایی است. Reaxys یک راهکار پژوهشی بر پایه ی وب است که با در اختیار گذاشتن واقعیت های تجربی در مورد ساختارها ، خصوصیات ،واکنش های شیمیایی و نیز روش های اجرای کار، بازدهی تحقیق و توسعه را بهبود می بخشد.Reaxys تحقیق و توسعه را از طریق ارائه پاسخ ها به نحوی که شیمیدانان به آن ها نیازمند می باشند بهبود می بخشد.

ویژگی های پایگاه Reaxys

این پایگاه امکان دسترسی به بیش از ۵۵۰ میلیون واقعیت تجربی منتشر شده را جهت توانمند ساختن در کشف و توسعه مواد شیمیایی فراهم می آورد. پایگاه Reaxys با تمرکز بر ساختارها، خصوصیات و واکنش ها از کشف زود هنگام دارو، گزینش مواد و برنامه ریزی برای ساخت حمایت می کند و با احتمالات خروجی داده ها این اجازه را به محقق میدهد که داده‌های درون سازمانی و خارجی را به طور هماهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

تفاوت سایت پایگاه Reaxys و پایگاه ScienceDirect 

میان پایگاه Reaxys و پایگاه ScienceDirect کنش متقابل وجود دارد که این قابلیت اکتشاف ساختارهای شیمیایی را بهبود می بخشد. سایت Reaxys برای محققان اطلاعات بی نظیری در رابطه با اکتشاف واکنش ها و ترکیبات داده ها فراهم می آورد و Science direct امکان دستیابی به متون اصلی مورد اطمینان از قبیل متن کامل مقالات داوری شده و بخش های کتابهای با تاثیر بالا را فراهم می سازد.

 

وب سایت اصلی

 Reaxys

 

مطالب مرتبط: