معرفی ساینس دایرکت -ScienceDirect

بزرگترین پایگاه تمام متن مقالات از ناشر الزویر با بیش از ۱۶ میلیون مقاله

وب سایت: ساینس دایرکتhttp://ScienceDirect.com
صاحب امتیاز: شرکت الزویرhttp://Elsevier.com
نوع اطلاعات:
کتاب ebooks
مراجع Refrence Work
مجلات journlas
همایش نامه (در قالب مجلات) Proceedings
مشخصات پایگاه:
چندموضوعی-همه ی علوم
پایگاه های بزرگ
اسناد دارای هزینه هستند
پنل کاربری(علاقه مندی ها، کتابخانه شخصی)
جستجوی رایگان
چکیده اسناد رایگان
موضوعات تحت پوشش: کاربر پژوهشی در هر زمینه ی موضوعی که اطلاعاتی لازم دارد در این پایگاه قابل پیدا کردن می باشد علوم پزشکی، انسانی، مهندسی، پزشکی و…
آمار:
عناوین مجلات: حدود ۴ هزار عنوان
تعداد مقالات: بیش از ۱۷ میلیون مقاله
عناوین کتاب: بیش از ۳۰ هزار عنوان
تعداد مقالات دسترسی ازاد:۵۰۰ هزار عنوان

مقدمه و تاریخچه:
ناشر الزویر یکی از قدیمی ترین انتشارات دنیا ست این ناشر ابزارهای آنلاینی برای فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه ای ارائه می دهد ….
به عنوان مثال در حوزه ی R&D:

R&D

ازمعروفترین ابزارهای آنلاین الزویر، پایگاه ساینس دایرکت (راه اندازی شده از ۱۹۹۷ میلادی) می باشد که کلیه ی انتشارات مجله ای و کتابی الزویر بصورت الکترونیکی در این پایگاه یافت می شوند (البته برای کتاب ها موارد استثناء وجود دارد یعنی ممکن است همه ی کتاب های منتشر شده توسط الزویر آنلاین منتشر نشوند فقط بصورت چاپی باشند)

اطلاعات بیشتر و منبع: راهنمای پایگاه مقالات : ساینس دایرکت

برای دسترسی مستقیم و رایگان ساینس دایرکت روی لوگوی زیر کلیک کنید

این دسترسی رایگان مخصوص پژوهشگران است، کتابخانه ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سازمان های دانش بنیان برای تهیه اشتراک با شرکت تماس بگیرند.با تشکر

 و همچنین برای دانلود بیش از ۸۰ درصد مقالات ساینس دایرکت به صورت رایگان به وب سایت Lib.yabesh.ir/articles رجوع کنید