معرفی ساینس دایرکت -ScienceDirect

بزرگترین پایگاه تمام متن مقالات از ناشر الزویر با بیش از ۱۶ میلیون مقاله
برای دانلود بیش از ۸۰ درصد مقالات ساینس دایرکت به صورت رایگان به وب سایت Lib.yabesh.ir/articles رجوع کنید

وب سایت: ساینس دایرکتhttp://ScienceDirect.com
صاحب امتیاز: شرکت الزویرhttp://Elsevier.com
نوع اطلاعات:
کتاب ebooks
مراجع Refrence Work
مجلات journlas
همایش نامه (در قالب مجلات) Proceedings
مشخصات پایگاه:
چندموضوعی-همه ی علوم
پایگاه های بزرگ
اسناد دارای هزینه هستند
پنل کاربری(علاقه مندی ها، کتابخانه شخصی)
جستجوی رایگان
چکیده اسناد رایگان
موضوعات تحت پوشش: کاربر پژوهشی در هر زمینه ی موضوعی که اطلاعاتی لازم دارد در این پایگاه قابل پیدا کردن می باشد علوم پزشکی، انسانی، مهندسی، پزشکی و…
آمار:
عناوین مجلات: حدود ۲۵۰۰ عنوان
تعداد مقالات: ۳/۱۳ میلیون مقاله
عناوین کتاب: بیش از ۲۶ هزار عنوانتعداد مقالات دسترسی ازاد:۲۵۰ هزار عنوان

مقدمه و تاریخچه:
ناشر الزویر یکی از قدیمی ترین انتشارات دنیا ست این ناشر ابزارهای آنلاینی برای فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه ای ارائه می دهد ….
به عنوان مثال در حوزه ی R&D:

R&D

ازمعروفترین ابزارهای آنلاین الزویر، پایگاه ساینس دایرکت (راه اندازی شده از ۱۹۹۷ میلادی) می باشد که کلیه ی انتشارات مجله ای و کتابی الزویر بصورت الکترونیکی در این پایگاه یافت می شوند (البته برای کتاب ها موارد استثناء وجود دارد یعنی ممکن است همه ی کتاب های منتشر شده توسط الزویر آنلاین منتشر نشوند فقط بصورت چاپی باشند)

اطلاعات بیشتر و منبع: راهنمای پایگاه مقالات : ساینس دایرکت

برای دانلود بیش از ۸۰ درصد مقالات ساینس دایرکت به صورت رایگان به وب سایت Lib.yabesh.ir/articles رجوع کنید