دسترسی رایگان به پایگاه اسکوپوس Scopus

اسکوپوس بزرگ‌ترین پایگاه دادۀ چکیده و استنادی از انتشارات الزویر است، شامل ۲۶۵ رکورد که ۶۸ میلیون رکورد آن اطلاعات کامل فراداده ی مقالات را شامل می شود و اطلاعات استنادی برایشان محاسبه شده است.
ابزاری بسیار مهم برای تجزیه و تحلیل پژوهش‌های مختلف؛
اطلاعات علم سنجی مانند H-Index نویسندگان و دانشگاه هاست.
امکان جستجوی کلیدواژه در فیلدهای مختلف، جستجو از طریق نام نویسنده، جستجو از طریق وابستگی سازمانی، جستجوی پیشرفته.
مطالعه ی بیشتر
http://lib2mag.ir/article-id-4352/scopus-web-of-science/

برای ورود به این پایگاه به کانال مخصوص یابش بروید

فقط برای استفاده ی شخصی پژوهشگران مجاز است

اگر دانشگاه، سازمان یا شرکت هستید هزینه ی اشتراک لازم است پرداخته شود و لینک اختصصاصی دریافت نمایید
این دسترسی برای افراد حقیقی در پروژه های شخصی قرار داده شده است

Scopus رایگان شده برای استفاده به روش یابش

۱.برای خرید دسترسی مستقیم شخصی(لینک مخصوص به خود شما) با هزینه های مناسب می توانید به Yabesh.ir@gmail.com سفارش دهید
۲. دانشگاه ها، کتابخانه ها، سازمان ها و شرکت ها برای پرداخت هزینه ی اشتراک و همچنین دسترسی بیشتر و تعداد سرور های بیشتر تضمین شده در طول سال با قیمت های بسیار مناسب و پایین با ۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ و یا Yabesh.ir@gmail.com می توانند تماس بگیرند.

PaperQuest