پایگاه اطلاعاتی سایت اسکور

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی CiteScore

در تاریخ ۸ دسامبر۲۰۱۶ الزویر از محصول جدیدی تحت عنوان ژورنال متریک Journal Metrics رونمایی کرده است. آنچه که در این محصول خودنمایی می کند فاکتور جدیدی است به نام “سایت اسکور” CiteScore که الزویر ارائه داده است و به نوعی رقیب (ایمپکت فاکتور یا ضریب تأثیر) IF تامسون – رویترز محسوب می گردد. اسکوپوس برای هر سال حدود ماه می شاخص CiteScore را ارائه می دهد.

هم اکنون ۲۲۲۵۶ عنوان نشریه (منظور فقط مجلات نیستند هر چیزی که به صورت پیوسته در حال ایندکس شدن در اسکوپوس اعم از مجلات، همایش نامه ها، انتشارات تجاری و book series را شامل می شود) که در الزویر چکیده های مقالات آنها ایندکس شده است در وب سایت جدید، دارای “CiteScore” هستند. در حال حاضر این ابزار به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.

منبع

http://lib2mag.ir/7347